პროდუქტის დასახელება ზომა სიგრძე სიმაღლე დიამეტრი მასა მოქმედება
სეტკა 20*20 5 1 1 3,4 კალათაში დამატება
სეტკა 25*25 5 1 1 2,7 კალათაში დამატება
სეტკა 20*20 5 1 1,1 4,1 კალათაში დამატება
სეტკა 25*25 5 1 1,1 3,3 კალათაში დამატება
სეტკა 40*40 10 1,5 1,5 14,4 კალათაში დამატება
სეტკა 40*40 10 1,5 1,6 13 კალათაში დამატება
სეტკა 40*40 10 1,5 1,7 14,6 კალათაში დამატება
სეტკა 40*40 10 1,5 1,8 15,5 კალათაში დამატება
სეტკა 40*40 10 1,5 2 19 კალათაში დამატება
სეტკა 40*40 10 1,5 2,2 24,4 კალათაში დამატება
სეტკა 40*40 10 1,5 2,5 31,5 კალათაში დამატება
სეტკა 50*50 10 1,5 1,6 9 კალათაში დამატება
სეტკა 50*50 10 1,5 1,7 11,7 კალათაში დამატება
სეტკა 50*50 10 1,5 1,8 13 კალათაში დამატება
სეტკა 50*50 10 1,5 2 16,1 კალათაში დამატება
სეტკა 50*50 10 1,5 2,2 19,5 კალათაში დამატება
სეტკა 50*50 10 1,5 2,5 24 კალათაში დამატება
სეტკა 60*60 10 1,5 1,6 8,6 კალათაში დამატება
სეტკა 60*60 10 1,5 1,7 9,7 კალათაში დამატება
სეტკა 60*60 10 1,5 1,8 11 კალათაში დამატება
სეტკა 60*60 10 1,5 2 13 კალათაში დამატება
სეტკა 60*60 10 1,5 2,2 16 კალათაში დამატება
სეტკა 60*60 10 1,5 2,5 21 კალათაში დამატება
სეტკა 60*60 10 1,5 3 30 კალათაში დამატება
სეტკა 70*70 10 1,5 1,7 8,5 კალათაში დამატება
სეტკა 70*70 10 1,5 1,8 9,5 კალათაში დამატება
სეტკა 70*70 10 1,5 2 11 კალათაში დამატება
სეტკა 70*70 10 1,5 2,2 14 კალათაში დამატება
სეტკა 70*70 10 1,5 2,5 18 კალათაში დამატება
სეტკა 70*70 10 1,5 3 26 კალათაში დამატება
სეტკა 80*80 10 1,5 1,8 8,1 კალათაში დამატება
სეტკა 80*80 10 1,5 2 10,1 კალათაში დამატება
სეტკა 80*80 10 1,5 2,2 12,2 კალათაში დამატება
სეტკა 80*80 10 1,5 2,5 16 კალათაში დამატება
სეტკა 80*80 10 1,5 3 22,7 კალათაში დამატება